Kingsajz Topo

Adam Pustelnik
Majstersztyk VI.4+/7c

Oto świeżutkie TRADowe linie w bardzo twardym piaskowcu z początku 2020. Kilkanaście rys i zacięć ze świetną asekuracją. Wysokość ścian do 15 metrów. Zakres trudności od IV do VI.5, z czego aż dziewięć dróg i wariantów od VI.4 w górę. Ponadto w sektorze jest pięć obitych dróg oraz sporo ciekawych bulderów.

Let me introduce TRAD lines with first ascents done in early 2020 – still hot. This type of sandstone is granite-like – extremely firm. More than a dozen of cracks and corners with excellent natural protection . Walls are up to 15 meters. Grades between 4a and 7c+, out of which nine routes are 7b+ up. Moreover, there are five bolted routes and quite a few interesting boulder problems.

Szczególne podziękowania należą się dla Piotra Biedronia, który przez trzy zimowe miesiące wspierał Michała Kajcę przy czyszczeniu rys i nabijaniu stanowisk, a także asekurował cierpliwie i motywował na kilkunastu wspólnych wyjściach wspinaczkowych. Jest też współautorem kilku linii. Bez Ciebie Piotrek tych najtrudniejszych dróg by nie było.

Acknowledgements go to Piotr Biedroń, who not only supported Michał Kajca during winter with bolting and cleaning, but also was a very patient belayer and gave enough motivation to continue working on these hard lines. He also co-authors a few of them. Without your involvement, the most difficult problems would not exist.

Podziękowania należą się również Kinsajzowej ekipie za spędzony tam wspólnie czas, wspinaczkę i konsultacje: Bastkowi, Budyniowi, Radkowi, Krzakowi, Mikosowi, Gregorowi, Josefowi, Tarwacowi, Lenie, Raście, Neilowi, Kieciowi oraz żonie Michała Agacie oraz Jasiowi.

Topo

Autor/Author: M. Kajca, D. Zalewski
Wyceny w fazie roboczej, prosimy o korekty.
Grades are in verification, please send your opinions.

 • 1. Przez Brzuski, VI- [5c+] (TRAD), A. Pielich, A. Wojtoń 2020
  stanowisko z drzewa / tree anchor
  • 1a. Kruchy Filarek V [5b] (TRAD), A. Wojtoń 2020
   biegnie kantem na lewo od drogi 1, bardzo krucho / edge on the left of route 1, chossy
 • 2. Ciasna Szparka VI.3 [7a] ogr. (TRAD+ ST), M. Kajca, P. Biedroń, A. Kajca 2020, 2 x #0.1
  nie korzystamy z prawej rysy, parametryczne / without crack on the right, morphological
 • 3. Olo Ratuj! VI.1 [6a+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020
 • 4. Ryski Krasnoludków V [5b] (TRAD ST) N. Thompson 2020
 • 5. Dobijemy Go Mydłem VI.2 [6c] (3R ST), M. Kajca 2020
 • 6. Wariant VI.2+/3 [7a] (TRAD+ ST), M. Mikosik, S. Jachimowicz 2020
 • 7. W Dziuplę Kopany VI.3 [7a] (TRAD+ ST), M. Kajca, P. Biedroń 2020
  mikro-mechaniki, wymagająca asekuracja / micro-SLCD, protection is demanding
 • 6. Wariant VI.2+/3 [7a] (TRAD+ ST), M. Mikosik, S. Jachimowicz 2020
 • 7. W Dziuplę Kopany VI.3 [7a] (TRAD+ ST), M. Kajca, P. Biedroń 2020
  mikro-mechaniki, wymagająca asekuracja / micro-SLCD, protection is demanding
 • 8. Bekonik VI.5 [7c+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020
  mikro-mechaniki / micro-SLCD
 • 9. Majstersztyk VI.4+ [7c] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020
  mikro-mechaniki / micro-SLCD
 • 10. Kranówka VI.5 [7c+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 1 x #5, mikro-mechaniki / micro-SLCD
 • 11. Psychobalans VI.4 [7b] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 1 x #5, 2 x #0.4
 • 12. Mucha Na Dziko VI.4+ [7c] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 2 x #0.3-0.5
 • 13. Żywcem Mnie Nie Wezmą VI.4/4+ [7b+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 2 x #0.5, 2 x #0.75, 2 x #1
 • 10. Kranówka VI.5 [7c+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 1 x #5
 • 11. Psychobalans VI.4 [7b] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 1 x #5, 2 x #0.4
 • 12. Mucha Na Dziko VI.4+ [7c] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 2 x #0.3-0.5
 • 13. Żywcem Mnie Nie Wezmą VI.4/4+ [7b+] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 2 x #0.5, 2 x #0.75, 2 x #1
 • 14. Polokokta VI.2+ [6c+] (TRAD ST), M. Kajca 2020
 • 14. Polokokta VI.2+ [6c+] (TRAD ST), M. Kajca 2020
 • 15. Ciurlać Im Się Chce VI.2+/3 [7a] (TRAD ST), M. Mikosik, S. Jachimowicz 2020
 • 16. Siedź i Knuj VI.4 [7b] (4R ST), M. Kajca 2020
 • 17. Hejkum Kejkum VI.3 [7a] (5R RZ), S. Jachimowicz, R. Pokora 2014 (TRAD M. Mikosik 2020)
  można kończyć w łańcuchu na szczycie, 1R na rajbungu / top possible in anchor, 1R on friction part
 • 18. Cafe Biba VI.4 [7b] (7R ST), S. Jachimowicz, R. Pokora 2014
  koniec w łańcuchu na szczycie / top in anchor
  • 18a. Cafe Biba Direct VI.4+ [7c] ogr. (7R ST)
   jak droga 18, ale aż do końca bez chwytów na kancie / like route 18, but without holds on the edge
 • 19. projekt / project (TRAD ST)
 • 20. Kingsajz dla Każdego VI.2 [6c] (TRAD+ ST), M. Kajca 2020, 1 x #6, 2 x #0.1
 • 21. Czajnik na Wrotkę VI.1+/2 [6b+] (TRAD+ ST), M. Kajca, P. Biedroń 2020, 1 x #6, 2 x #0.1
 • 22. To Jest Niekrasnoludzkie VI.4+ [7c] ogr. (3R RZ) S. Jachimowicz, M. Mikosik 2020
  płytą wraz z jej prawą krawędzią, bez klinowania w rysie, droga kończy się mantlą w NHR / along the face using right edge, no jamming in the crack, the route ends with a mantle to NHR
 • 23. Omerta VI+ [6a] (TRAD ST), D. Krzesak, M. Kajca 2020
  2 x #0.75, chodzona zwykle bez zacięcia na dole / usually without corner on the start
 • 24. Nawet Nie Ściągaj Butów IV [4a] (TRAD), J. Koudelka, M. Kajca 2020
  droga może być jeszcze brudna / might still need some cleaning
Michał Kajca
Psychobalans VI.4/7b

Dojazd / Approach

Rejon znajduje się niedaleko miejscowości Klecza, gmina Wleń.
Site is located near Klecza, the community of Wleń.

Dojście jak na mapie niżej.
Approach like on the map below.

Po zaparkowaniu kierujemy się asfaltową drogą chronioną szlabanem pod górę. Po około 300 m natrafiamy na duży plac przy drodze, gdzie odbijamy w lewo w drogę leśną. Po około 100m droga skręca pod kątem prostym w lewo. Idziemy jeszcze jakieś 50 metrów ścieżką prosto w górę, po czym schodzimy z niej w prawo w nikłą ścieżkę wydeptaną w borówkach, którą bez utraty wysokości dochodzimy pod sektory.

From the parking lot, cross the barrier on the tarmac road and continue up. After around 300 m you will encounter open space on your left, where you need to turn left into a road through the forest. There will be a left sharp turn after around 100m. In this exact spot, turn to your right instead, navigating through the woods (blueberries). Keep same elevation. The easiest way to stay on the azimuth is by imagining the road behind you has a continuation in front of you. Do not let animal paths get you off track. After around 150m, you will see an earth wall. The entry to the quarry is on its left.

Marcin Yeti Tomaszewski
Omerta VI+ [6a]

Asekuracja / Protection

Twardy piaskowiec zapewnia bardzo pewną asekurację z mechaników, kostek i ballnutów. Lina 40m jest wystarczająca. Warto posiadać duble na mechanikach, gdyż rysy często mają stałą szerokość na długim odcinku drogi.

The sandstone is very firm, as a result metal protection is allowed: SLCD, ballnut, chocks. 40m of rope is enough. Extend your rack by doubling particular sizes. The cracks in many cases have same width on long sections.

Mateusz Mikosik
Cafe Biba VI.4 [7b]

Dostęp od góry / Access from the top

Kamieniołom łatwo obejść z obydwu stron. Aby dostać się do stanowiska najłatwiej zjechać z drzewa do krawędzi kamieniołomu – czasami nawet około 8 metrów. Warto mieć kilkumetrową statyczną linę roboczą lub ochraniacz na linę, gdyż ostre załamanie krawędzi kamieniołomu łatwo niszczy linę dynamiczną.

You can easily get round steep walls going either left or right. To get to the anchor, you usually abseil from a tree – sometimes even 8m. It is advantageous to have a few meters of a spare static rope or a rope shield, as sharp edges of the quarry damage a dynamic rope very easily.

Robert Biedroń
W Dziuplę Kopany VI.3 [7a]

Uwagi / Remarks

Przemysław Kieć
Mucha Na Dziko VI.4+ [7c]

Rejon ma wystawę południowo-zachodnią. W lecie jest tam ciepło, ale drzewa zapewniają trochę cienia i ochłody. W zimie strome ściany są suche.

The site is facing south-west. It is hot in the summer, but the trees give some shade. During winter steep walls stay dry.

Po intensywnych opadach prawa (wschodnia) strona dość długo schnie, lewa (zachodnia) strona potrzebuje około pół dnia. Woda spływająca z lasu powoduje, że część dróg może być brudna (problem dotyczy głównie okresu letniego). Należy je kosmetycznie przeszczotkować. Warto mieć długą szczotkę do odśnieżania auta z wyłamaną łopatką. Przydatna jest również wąska szczotka druciana do czyszczenia wnętrza rys. Skała jest twarda, więc trudno ją uszkodzić czyszcząc.

After heavy rain, the right (east) side takes a long time to dry up. The left (west) side needs about half a day. The water running down from the forest leaves mud and dust on the cracks (the problem occurs mainly during summer). Routes need a bit of brushing then. Long brush with broken flapper, used for wiping the snow off your car, works best. It is also worth having a thin wire brush for cleaning the inside of the cracks. The rock is very firm, it is hard to damage it by cleaning.

W okresie wegetacji, ze względu na niskie poszycie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo złapania kleszcza. Po dniu wspinania należy bezwzględnie sprawdzić całe ciało.

During vegetation period, because of the berries on the approach, there is a high chance of catching a tick. After getting back home, examine your whole body.

Michał Kajca
Żywcem Mnie Nie Wezmą VI.4/4+ [7b+]

WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: